Dla bezrobotnych:

informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy
pomoc w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz doboru zawodu do osobowości
pomoc w przekwalifikowaniu się 
 informacje o szkoleniach i możliwościach dokształcenia się
pomoc w poszukiwaniu pracy
możliwość skorzystania z ewentualnej oferty pracy
pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
pomoc w napisaniu biznesplanu
  pomoc w zakresie założenia własnej dzałalności gospodarczej
szkolenia z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz szkolenia zawodowe