Dla pracujących i poszukujących pracy

pomoc w analizie sytuacji zawodowej oraz możliwości rozwoju
wskazanie ścieżek rozwoju
pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych
informacje dotyczące szkoleń zawodowych i poruszania się po rynku pracy
wsparcie w pozyskaniu ofert pracy
pomoc w napisaniu biznesplanu
możliwość aplikowania na oferty naszych pracodawców