Dla pracodawców
 
Informacje i pomoc o pozyskaniu funduszy dla firm
pomoc w doborze kandydatów na stanowiska pracy
przeprowadzanie rekrutacji na zlecenie na wymagane stanowiska
możliwość wyboru spośród kandydatów
 pomoc w znajdowaniu stażystów, praktykantów
szkolenia zawodowe dla pracowników z wymaganych zagadnień