Dla uczniów studentów

testy preferencji zawodowych
 pomoc w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru zawodu czy kierunku kszałcenia
 informacje o zawodach
 informacje o aktualnym rynku pracy
 informacje o szkoleniach, kursach, o etapach dalszej edukacji i rozwoju
 pomoc w poszukiwaniu stażu
porady i pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego
 przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
szkolenia z zasad poruszania się po rynku pracy, szkolenia zawodowe